Elektronický certifikát (identifikácia zvierat)

Spoločnosť IIG je odborníkom na projektovanie, vypracovanie a implementáciu identifikačných systémov a systémov na sledovanie určitých objektov. Tieto systémy sú založené na elektronických identifikátoroch, technológiách RFID a NFC, dvojrozmerných kódoch vhodných na snímanie údajov pomocou smartphonov.

Pomocou systému na identifikáciu a sledovanie od spoločnosti IIG je možné určiť polohu a sledovať presuny zvierat. Implementácia takéhoto systému nie je finančne náročná pre štátny rozpočet, avšak efekt od realizácie takéto systému je prekvapujúci.

Dôležitosť sledovania zvierat

Tento identifikačný systém umožňuje sledovanie zvieraťa alebo skupiny zvierat v priebehu celého jeho života. Vďaka identifikačnému systému sa uchovajú údaje o mieste pôvodu týchto zvierat (farma, trh, ranč, pole alebo konkrétny dodávateľ).

Systém na identifikáciu a sledovanie zvierat je kombináciou osobných identifikačných údajov o zvieratách, informácie o ich presune a identifikačných údajov o obchodných spoločnostiach, farmách alebo vlastníkoch zvierat. Kvalitná a presná identifikácia zvierat umožňuje sledovanie živočíšnej produkcie a jej bezpečnosti. Umožňuje kontrolovať výrobu, spracovanie a distribúciu.

Výhody

Zavedenie identifikácie a sledovania presunu zvierat značne zlepší ukazovatele efektívnosti nasledovných činností: kontrola epidémií, kontrola porušovania bezpečnostných noriem v oblasti potravinárskeho priemyslu, kontrola výroby potravín, kontrola očkovaní, kontrola podmienok chovu zvierat, určenie epidemiologicky bezpečných zón, kontrola presunu zvierat, certifikácia, transparentné metódy obchodovania s veterinárskymi liekmi, transparentné metódy používania veterinárskych liekov, používanie krmív a pesticídov u chovateľov.

Rozvoj nových technológií v budúcnosti v oblasti chovu dobytka (napríklad, klonovanie alebo genetická modifikácia) bude vyžadovať modernizáciu spôsobov sledovania zvierat.

Takýto systém umožňuje:

  • bezpečnosť potravín a rozšírenie cenového rozpätia pre spotrebiteľov;
  • automatizáciu a riadne fungovanie evidenčného systému vo farmárskych hospodárstvach; fungovanie riadiaceho nástroja pre farmy;
  • zabezpečenie centralizovanej štatistiky, fungovanie plánovacích a schvaľovacích nástrojov; potravinovú bezpečnosť štátu.