Systém na registráciu matričných udalosti

Systém na registráciu matričných udalosti nahrádza manuálne zapisovanie a vedenie kníh matričných udalostí a vytvára centrálnu databázu všetkých narodení a úmrtí občanov štátu. Tento systém môže byť prepojený a integrovaný s ostatnými štátnymi databázami za účelom jednoduchého preverenia aktuálnych informácií v reálnom čase.

Opis systému:

 • online spracovávanie dokumentov potvrdzujúcich matričnú udalosť
 • vydanie rodných a úmrtných listov, potvrdení o zaplatení poplatkov
 • vyhľadávanie údajov pre registráciu narodení alebo úmrtí
 • demografické štatistiky a správy
 • integrácia s vyššími systémami

Výhody:

 • zdokonalené služby pre občanov
 • vytvorenie, riadenie a podpora databázy a systému na registráciu matričných udalostí a iných údajov
 • vylúčenie chýb pri spracovaní informácií a riešenie straty dokumentov
 • okamžité vyhľadávanie údajov v systéme

Výhody pre štát:

 • riadiace procesy sú základnými prvkami vytvorenia a realizácie štátnej koncepcie, poskytovania služieb
 • spoľahlivé údaje o počte obyvateľstva, tendenciách pôrodnosti a príčinách úmrtnosti; poskytovanie štatistických údajov pre organizácie cez verejný a súkromný sektor
 • efektivita a výsledky: systém sa osvedčí vďaka zlepšenej kvalite poskytovaných služieb a zvýšenej efektivite fungovania informačných zdrojov
 • ľudské práva budú dodržané, ak štátnym občanom už od chvíle ich narodenia budú pravidelne poskytované identifikačné doklady; občania môžu uplatňovať svoje sociálne, ekonomické a ľudské práva; zvýši sa efektivita a spravodlivosť súdnictva; zníži sa množstvo podvodov v oblasti falšovania identity
 • rodové faktory: zápis uzavretia manželstva alebo rozvod, umožňujú ženám domáhať sa podielu na nadobudnutom majetku, záznamy o narodení dievčat, ako aj záznamy o uzavretí manželstiev majú za cieľ brániť predčasne uzatvoreným manželstvám
 • zdravotníctvo: systém zabezpečuje spoľahlivé štatistické údaje, zisťuje novovznikajúce hrozby pre ľudské zdravie, určuje rizikové skupiny, monitoruje najdôležitejšie procesy v zdravotníctve, eviduje situáciu o zdravotnom stave obyvateľstva
 • právny status: systém poskytuje fyzickým osobám dokumentáciu právneho charakteru a identifikačné dokumenty, vďaka ktorým sa občan môže pravidelne zúčastňovať procesov súčasnej ekonomiky, uplatňovať svoje dedičné práva, dostávať identifikačné doklady, pasy, vodičské preukazy, preukazy poistenca a iné oficiálne dokumenty, zakladať bankové účty a iné.