Zakladanie centier určených na personalizáciu dokumentov


 

Spoločnosť IIG je spoľahlivým dodávateľom tlače ochranných prvkov, poskytuje poradenstvo vládnym štruktúram, ministerstvám a štátnym agentúram v oblasti bezpečnosti produkcie a štátnej bezpečnosti.
Ponúkame štátom vytvorenie najprogresívnejších zariadení určených na personalizáciu rôznych druhov dokumentov s ochrannými prvkami.

Ponúkame:

  • riadenie projektu, ktorý zahŕňa vytvorenie koncepcie a presadenie produktu na trhu;
  • inštalácia a nastavenie softvérového programu na personalizáciu elektronických dokumentov;
  • implementácia personalizačných systémov a s tým súvisiacich riešení;
  • súčinnosť pri získavaní potvrdení o fyzickej a informačnej bezpečnosti;
  • zaškolenie operátorov a administrátorov vašej spoločnosti;
  • podporné služby