Document Screening System

Document Screening System (DSS) je moderný komplexný informačný systém určený na detailnejšie preverenie cestovných dokladov vrátane cudzích pasov, diplomatických pasov, ID kariet migrantov, cestovných ID kariet, občianskych preukazov azylantov atď.

Kontrola sa uskutočňuje podľa špeciálne vypracovaných pravidiel na základe ultrafialového, infračerveného a osového zobrazenia strany s osobnými údajmi.

Prostredníctvom systému DSS je možné sa spojiť s vonkajšími databázami a uskutočniť doplňujúcu kontrolu (napríklad, databázy ukradnutých alebo stratených dokumentov, zoznamy hľadaných osôb atď.).