Elektronický zbrojný preukaz

Elektronický zbrojný preukaz je chránenou verejnou listinou, ktorú vydáva štát (obyčajne polícia) a ktorá povoľuje jej držiteľom nadobúdať, držať a používať zbrane a strelivo. Typ zbrojného preukazu závisí od druhu zbrane a sféry jej použitia, na ktorú držiteľ preukazu dostal povolenie. Napríklad, licencia môže umožňovať jej držiteľovi poľovať, strieľať na terč a/alebo zbierať isté druhy zbraní; povolenie môže byť vydané za účelom použitia zbrane pri sebaobrane, utajovanom nosení zbrane alebo podnikaní (napr. pri obchodovaní so zbraňami alebo výrobe). V závislosti od legislatívy konkrétneho štátu na pušky, brokovnice a pištole sa môžu vzťahovať ďalšie požiadavky na získanie osobitných licencií.

Rýchle automatické preverovanie informácií

Základné informácie elektronického zbrojného preukazu sú uložené na karte vo vizualizovanej a elektronickej podobe. Elektronická licencia je spoľahlivým mostom medzi údajmi, ktorými disponujú policajné orgány a údajmi o držiteľovi zbrane. Pomocou prenosnej čítačky policajné orgány môžu rýchlo a efektívne nasnímať, preveriť a zaregistrovať informácie o práve držiteľa povolenia na nosenie a držanie zbrane a streliva a o účele, na aký je povolenie vydané.

Ponúkame

  • Vypracovanie dizajnu karty
  • Vyhotovenie chráneného základu podľa najmodernejších bezpečnostných postupov
  • Integrovanie mikroprocesorov
  • Certifikované bezpečnostné operačné systémy
  • Aplikácie určené pre preukazy
  • Mobilné aplikácie
  • Výrobu v súlade s normami ISO a medzinárodnými požiadavkami
  • Personalizáciu dokumentov a informačné systémy