Nezávislá výroba tlače ochranných prvkov

Spoločnosť IIG je spoľahlivým dodávateľom tlače ochranných prvkov – poskytuje poradenstvo vládnym štruktúram, ministerstvám a štátnym agentúram v oblasti moderných technológií na výrobu pasov a iných oficiálnych identifikačných dokumentov.

Zavedenie nových elektronických pasov umožňuje vládam štátov:

 • realizovať programy Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo (ICAO);
 • prejsť od elektronicky snímateľných cestovných dokladov k systému biometrických pasov používanom po celom svete;
 • zabezpečiť viacúrovňovú ochranu pasov vďaka moderným funkciám, materiálom a technológiám, ktoré sa používajú pri výrobe dizajnu a štruktúry dokumentu;
 • využívať rôzne spôsoby chránenej personalizácie;
 • zabezpečiť efektívnu a spoľahlivú identifikáciu občanov, garantovať bezpečnosť medzinárodného cestovania;
 • zodpovedať požiadavkám medzinárodných štandardov;
 • postupne zlepšovať štátny systém na identifikáciu dokladov.

Spoločnosť IIG realizuje komplexný proces výroby pasov, a to od vyhotovenia dizajnu pasu až po personalizáciu dokumentu:

 • dizajn pasu sa vyhotovuje v súlade s princípom viacúrovňovej bezpečnosti, ktorá garantuje maximálnu ochranu osobných údajov; okrem toho má dokument atraktívnu podobu;
 • tlač ochranných prvkov na papierových stranách dokumentu zodpovedá najprísnejším bezpečnostným normám a štandardom kvality;
 • strana pasu s osobnými údajmi je vyrobená z ťažko opotrebovateľného polykarbonátového materiálu, hrúbkou cca 45 mkm (resp. ešte menej); strana je chránená pred falšovaním, je vhodná na laserové gravírovanie. Strana má množstvo ďalších ochranných charakteristík;
 • strana pasu s osobnými údajmi obsahuje demetalizovaný polotransparentný hologram, ktorý je súčasťou balíka integrovaných ochranných optických funkcií dokumentu;
 • pre urýchlené a automatizované nahrávanie osobných údajov držiteľa pasu na stranu pasu sa používajú metódy laserového gravírovania a perforácie;
 • zabudovaný bezkontaktný čip zabezpečuje funkčnú kompatibilitu s biometrickými pasmi z celého sveta.