Elektronické osvedčenie o evidencii vozidla

Elektronické osvedčenie o evidencii vozidla je dokument s vysokým stupňom ochrany, ktorého veľkosť sa približne rovná veľkosti kreditnej karty. Takéto osvedčenia s ochrannými prvkami napomáhajú v boji proti podvodom v oblasti registrácie motorových vozidiel a proti krádeží a nelegálneho vývozu automobilov prostredníctvom falošných dokladov. Navyše, elektronické osvedčenia umožňujú štátnym orgánom nahradiť dlhotrvajúce manuálne kontrolovanie údajov o motorových vozidlách a urýchľujú s tým súvisiace daňové procesy.

Rýchle automatické preverovanie informácií

Elektronické osvedčenia o evidencii vozidla uchovávajú a následne poskytujú údaje v elektronickej podobe. Tieto poskytnuté informácie sa môžu snímať a preverovať pomocou prenosných zariadení; následne môžu byť dáta preposlané do ďalších databáz za účelom dodatočnej kontroly.

Ponúkame

  • Vypracovanie dizajnu karty
  • Vyhotovenie chráneného základu podľa najmodernejších bezpečnostných postupov
  • Integrovanie mikroprocesorov
  • Certifikované bezpečnostné operačné systémy
  • Aplikácie určené pre preukazy
  • Mobilné aplikácie
  • Výrobu v súlade s normami ISO a medzinárodnými požiadavkami
  • Personalizáciu dokumentov a informačné systémy