Informačný systém riadenia energetickej spotreby

Implementácia informačného systému na riadenie energetickej spotreby (EC MIS) zvyšuje výnosnosť energetických projektov, vylučuje riziko neplatenia, zlepšuje riadenie peňažných tokov a zároveň znižuje celkové množstvo nákladov.

Vďaka automatickému systému EC MIS nie je potrebné vysielať zamestnancov vašej spoločnosti do domácností spotrebiteľov energií za účelom zberu údajov o spotrebách energií. Moderný systém umožňuje vzdialené riadenie spotreby elektrickej energie. Pomocou tohto systému môže dodávateľ energií kontrolovať spotrebu energie u svojich klientov.

EC MIS je spoľahlivý, efektívny a samostatný systém, ktorý môže byť integrovaný vo vnútri systémov, ktoré používali doposiaľ (napr. fakturačné a účtovnícke systémy). Systém EC MIS je založený na medzinárodných štandardoch. Systém môže byť prispôsobený obchodným alebo technickým požiadavkám zákazníka. Spoločnosť IIG poskytuje hotové riešenie na kľúč, vrátane nastavenia a implementácie systému, zaškolenia personálu energetickej spoločnosti, technickej pomoci po inštalácii systému.