Špecializovaný podnik HOLOGRAFIA je vedúci dodávateľ holograficky zabezpečených produktov, ktorý poskytuje kompletné riešenia zodpovedajúce požiadavkám každého nášho klienta.

Personalizované hologramy od spoločnosti HOLOGRAFIA zabezpečia efektívnu a zároveň vizuálne atraktívnu ochranu vašej značky, ako aj zvýšia bezpečnosť jednotlivých produktov či dokladov určených pre štátnych občanov, ako aj vládny či podnikateľský sektor v celom svete.

Vďaka neustále sa rozvíjajúcemu výskumno-vývojovému programu spoločnosť HOLOGRAFIA ponúka nasledovné prémiové produkty:

 • demetalizované hologramy s vysokým rozlíšením,
 • elektronické zabezpečené samolepky MEGAFLEX®,
 • zabezpečené hologramy s individuálnym číslovaním i-MET®, a iné.

Garancia kvality a vývoj inovatívnych produktov je hlavnou úlohou podniku HOLOGRAFIA. Systém riadenia kvality našej spoločnosti je certifikovaný v súlade s normou ISO 9001, vďaka čomu sa spoločnosť neustále rozvíja a zdokonaľuje.

Expertíza a skúsenosti:

 • Zabezpečené hologramy chránené pred falšovaním na identifikačné doklady: pasy, občianske preukazy, vodičské preukazy, prístupové karty
 • Kontrolné známky na spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov a alkoholických nápojov
 • Zabezpečenie a ochrana značky (etikety na farmaceutické výrobky, kozmetiku, alkoholické nápoje, cigarety, elektronické zariadenia)
 • Hologramy na bankovky, mince a pamätné medaily
 • Hologramy na certifikáty a záručné listy
 • Hologramy na predplatné cestovné lístky (električenky na vlaky, autobusy, MHD)
 • Hologramy na vstupenky (koncerty, výstavy)
 • Hybridné elektronické hologramy s opciou RFID a NFC na zabezpečenie a ochranu cenných produktov a aktív

Kontakt:

Špecializovaný podnik HOLOGRAFIA (rus. СП «ГОЛОГРАФИЯ»)

Je. Charčenko 64
02088 Kyjev, Ukrajina
(rus. ул. Е. Харченко, 64
Киев, 02088, Украина)

Tel: +380 44 561 2570
Fax: +380 44 561 2545

E-mail: info@industrialinnovationgroup.com
Web: www.industrialinnovationgroup.com