Migračná identifikačná karta

Vzhľadom na neustále rastúce mnohomiliónové počty ľudí opúšťajúcich svoje domovy za účelom hľadania zamestnania, pre zamestnávateľov a zamestnancov je nevyhnutné zavedenie identifikačných kariet s ochrannými prvkami.

Prostredníctvom migračných kariet sú vlády schopné kontrolovať pobyt cudzincov na území štátu. Identifikácia tzv. pracovných migrantov umožňuje systematizáciu evidencie, kontroly a predvídania migračných pohybov, zabezpečenie spoľahlivého identifikovania a verifikácie osôb. Identifikácia zabezpečuje práva migrantov a súčasne pomáha chrániť národnú bezpečnosť.

Takýto preukaz zjednodušuje život migranta v prípade zmeny jeho miesta bydliska: v oblasti zdravotnej starostlivosti, pri nákupe potravín, SIM-karty či založení bankového účtu, ochrana migranta pred nespravodlivým zamestnávateľom.

Migranti, ktorí majú identifikačné doklady, sa cítia plnohodnotnými členmi spoločnosti. Môžu vnímať podporu štátu, ako aj svoju zodpovednosť voči nemu.