Nezávislá výroba tlače ochranných prvkov

Spoločnosť IIG je spoľahlivým dodávateľom tlače ochranných prvkov – poskytuje poradenstvo vládnym štruktúram, ministerstvám a štátnym agentúram v oblasti riešenia otázok týkajúcich sa produkcie ochranných prvkov, ktorá je súčasťou národnej bezpečnosti.

Ponúkame štátom vytvorenie najprogresívnejších nezávislých zariadení zameraných na tlač ochranných prvkov, ktorá zabezpečí:

  • národnú bezpečnosť štátu: nezávislosť od zahraničných dodávateľov identifikačných dokumentov a pasov, vlastná infraštruktúra na riadenie údajov, vlastné ochranné technológie a výrobné kapacity.
  • trvalo udržateľný rozvoj v ekonomickej a sociálnej sfére: hospodársky vývoj a zvýšenie konkurencieschopnosti, rozšírenie a zväčšenie rôznorodosti informačných technológií, rozvoj podnikania v oblasti tlače ochranných prvkov.
  • dobré podmienky pre efektívne využitie pracovných síl: založenie modernej vzdelávacej platformy na vzdelávanie a zaškolenie miestnej pracovnej sily, účasť miestneho obyvateľstva na výrobnom procese.

Ekonomické a politické výhody pre štát:

  • najmodernejšie technológie, komplexné služby, široká ponuka vyrábaných dokumentov, nezávislosť, flexibilita a kontrola výroby.
  • hospodársky výsledok z realizácie programu dosahuje stovky miliónov eur ročne.